Нека да разгледаме по-отблизо науката, използваща CBD за биполярно афективно разстройство (bipolar affective disorder).

Биполярно разстройство

Националният институт за психично здраве оценява, че 4,4% от възрастните в САЩ ще получат диагноза биполярно афективно разстройство (BPAD) през живота си. Възрастните с BPAD изпитват най-висока степен на увреждане сред психиатричните пациенти; приблизително 82,9% страдат от тежка нетрудоспособност.

Биполярното афективно разстройство и неговите варианти могат да бъдат устойчиви на лечението, което може да обясни високата степен на инвалидност.  Dоказателства, подкрепени от предварителни проучвания, предполагат, че канабиноидите имат потенциал да подобрят симптомите на BPAD при някои индивиди чрез регулиране на ендоканабиноидната система.

КАКВО Е БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО?

Биполярното афективно разстройство е психично заболяване, което причинява значителни промени в настроението, мотивацията и енергията. Процес, известен като цикличност, който включва периоди на еуфория (маниакални епизоди), последван от безнадеждност (депресивни епизоди), е отличителен белег на заболяването.

Някои предварителни изследвания подкрепят използването на CBD за лечение на биполярно афективно разстройство.

Съществуват четири вида биполярно афективно разстройство: биполярно разстройство тип I, биполярно разстройство тип II, циклотимично разстройство и разстройство на биполярния спектър. Тежестта и честотата на симптомите се използват, за да се определи кой тип се диагностицира. Тип I е най-тежката форма на заболяването.

СИМПТОМИ НА МАНИАКАЛНИ ЕПИЗОДИ

Маниакалните епизоди, понякога наричани мания, се характеризират с преувеличено самочувствие, безсъние, състезателни мисли и ненормална реч, неспособност за фокусиране и импулсивно поведение. Истинските маниакални епизоди засягат само тези, диагностицирани с биполярно разстройство тип  I. Пациентите с други варианти на BPAD обаче изпитват хипомания, по-малко тежка форма на мания.

Макар манията да се счита за „висок“ стадии на BPAD, тя може да има катастрофални последици. Много маниакални епизоди водят до хоспитализация, психотични симптоми или тежко увреждане (например рисково поведение, водещо до правни проблеми). Нелекуваните маниакални епизоди могат да се превърнат в психоза.

СИМПТОМИ НА ДЕПРЕСИВНИ ЕПИЗОДИ

Депресивните епизоди имитират тежка форма на депресия, известна като голямо депресивно разстройство. Симптомите могат да включват чувство на тъга, празнота, безнадеждност и загуба на интерес към дейностите. Допълнителни черти на депресивните епизоди са промени в моделите на съня и апетита, проблеми с концентрацията, чувство на безполезност или вина, и самоубийствени мисли или опити.

Този цикъл на биполярно разстройство е “ниската” точка на заболяването. Подобно на манията, депресивните епизоди варират по тежест в зависимост от това кой тип биполярно разстройство е налице. Пациентите с биполярно разстройство тип I могат да имат известни смесени епизоди, по време на които те показват признаци на мания и депресия.

КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЛЕЧЕНИЯ НА БИПОЛЯРНО РАЗСТРОЙСТВО

Лекарствата, отпускани с рецепта, използвани заедно с психотерапия, могат да помогнат за облекчаване на симптомите на BPAD при повечето пациенти. Въпреки това, биполярното афективно разстройство може да бъде резистентно към лечението, което затруднява повлияването при някои хора. Резистентността към лечение на BPAD е причина за безпокойство, тъй като до 50% от диагностираните лица може да се опитат да се самоубият поне веднъж в живота си.

CBD може да замени всички лекарства за биполярно афективно разстройство

Лекарствата, предписани за BPAD, включват антиконвулсанти, антиманични лекарства и антидепресанти. Използването само на антидепресанти може да доведе до появата на мания или рязка цикличност. Често се приемат стабилизатори на настроението или антиконвулсанти, за да се анулират ​​тези възможни странични ефекти.

Единственият лекарствен продукт, за който е доказано, че има последователен, положителен ефект върху честотата на самоубийствата при биполярни пациенти, е литий. Въпреки това, по-новите изследвания показват, че може да има възможност за контрол на BPAD чрез манипулиране на ендоканабиноидната система (EC). Това са невротрансмитерите, отговорни за свързването на канабиноидните протеини към рецепторите.

ДИСФУНКЦИЯТА НА ЕНДОКАНАБИНОИДНАТА СИСТЕМА И БИПОЛЯРНОТО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО

Ендоканабиноидната система, открита в средата на 90-те години, се състои от два рецептора: СВ1 и СВ2. Канабиноидите, вид съединения, открити както в човешкото тяло, така и в растенията канабис, се свързват с тези рецептори, за да променят мозъчната функция. Ендоканабиноидите са невротрансмитери, произведени естествено в организма, докато фитоканабиноидите се срещат в растенията канабис.

Следклиничните изследвания на човешки мозък на хора с биполярно афективно разстройство откриват някои аномалии в начина, по който обработват канабиноидите.

Постмортните проучвания показват, че мозъците на пациенти с диагноза психично заболяване, включително типовете BPAD, показват аномалии в ендоканабиноидната система. Подобно проучване, проведено с помощта на мозъчни резени от мишки, показа дисфункционални СВ2 рецептори, които инхибират освобождаването на серотонин, което предполага, че здравата ЕС помага за регулиране на настроението.

Изследване на варианти на ендоканабиноиден ген при 83 пациенти с голямо депресивно разстройство, 134 с BPAD и 117 здрави участници в контрола откриха две значими разлики в пациентите, страдащи от голямо депрсивно разстройство и biполярно афективно разстройство. Конкретно, CB1 рецепторните (CNR1) и мастните киселинни амидни хидролазни  гени (FAAH) на болните участници са установени като необичайни в сравнение с контролната група.

РЕГУЛИРАНЕ НА ЕНДОКАНАБИНОИДНАТА СИСТЕМА С ФИТОНКАНБИНОИДИ

Поради разпределението на ендоканабиноидните рецептори в мозъка, много от областите, които те засягат, се припокриват с региони, за които се смята, че са отговорни за BPAD, заедно с други психични заболявания. Проучванията показват, че пациентите със специфични аномалии в CNR1 гена са изложени на по-висок риск да бъдат резистентни към фармакологично лечение, оставяйки ги по-уязвими към ефектите на биполярно афективно разстройство.

За тези пациенти фитоканабиноидите могат да осигурят начин за манипулиране на ЕС и за регулиране на нивото на химикалите, които традиционно са насочени към фармакологичните лекарства. Както винаги при изследванията на конопа и канабиса, тези проучвания все още са предварителни.

АНАНДАМИД И ТНС (ТЕТРОХИДРОКАНАБИНОЛ)

Анандамид, наречен молекулата на блаженството, естествено се произвежда в тялото и е сходен по молекулярна структура с ТНС. И анандамидът, и ТНС се свързват с рецепторите СВ1, като променят зоните на мозъка, отговорни за паметта, концентрацията, движението, възприятието и удоволствието.

FAAH гените са отговорни за активиране на анандамид; показвайки, че хората с мутации на FAAH ген не могат да имат подходящите нива на анандамид в мозъка. Подхранването с ТНС на мозъка с недостиг на анандамид може да помогне за възстановяване на химическия баланс. Теоретично това може да облекчи цикличността между маниакалната и депресивната фази.

КАНАБИДИОЛ (CBD)

Доказано е, че канабидиол инхибира обратното поемане на серотонина, което предполага, че той поправя аномалии в СВ1 рецепторите, за които е установено, че инхибират освобождаването. Ако CBD функционира еднакво в човешкия мозък, той може да осигури алтернатива на конвенционалните антидепресанти, особено за хора резистентни към лечение на BPAD.

Клинично проучване от случаен характер, установи, че CBD намалява анормалната мозъчна функция в региони, свързани с психоза, което предполага, че може да има терапевтичен ефект върху симптомите, свързани с маниакалната фаза на BPAD. Ако CBD регулира, както депресивни, така и маниакални симптоми, това може да помогне за лечение на хора, които не реагират добре на литий.

CBD масло на капки разлини %
CBD масло

ДРУГИ КАНАБИНОИДИ

Канабисът е сложно съединение, съставено от над 500 химикали. Над 100 от тези съединения се предполага, че са канабиноиди. Има малко информация за въздействието на тези химикали, с изключение на CBD и ТНС, тъй като малко проучвания са насочени към определяне на реакциите, които те произвеждат в ЕС.

Сред канабиноидите, които вече са били изолирани, CBG и CBCV изглежда показват потенциал за лечение на разстройства на настроението, като депресия. По-нататъшно проучване може да помогне да се изолират повече от тези химикали и да се определи какъв ефект оказват върху ЕС.

Изследвания подкрепят по-нататъшното изследване на използването на CBD за лечение на биполярно афективно разстройство. Въпреки, че те са само в началото, изглежда вероятно, че CBD и други канабиноиди могат да помогнат на хора с биполярно афективно разстройство.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА CBD & ДРУГИ КАННАБИНОИДИ ЗА БИПОЛЯРНО  АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО

Не доказано, че CBD причинява нежелани реакции.

Индивиди, които изпитват симптоми на биполярно афективно разстройство или преди това са диагностицирани с някой от типовете, трябва да се консултират с медицински специалист преди започване или промяна на лечението. Дори и онези, които имат резистентност към лечението на вариациите на заболяването, могат да се възползват от традиционните методи (като психотерапия).

Регулирането на  ендоканабиноидната система чрез фитоканабиноиди може да осигури начин за облекчаване на симптомите при пациенти резистентни към лечение на биполярно разстройство. Необходими са по-нататъшни клинични проучвания при хора, за да се потвърдят предварителните данни, но бъдещето на канабиноидите като лечение на биполярно разстройство изглежда обещаващо.

Прочети още за CBD и депресията тук.